OPEN CENTER

ศูนย์การเรียนรู้ ธุรกิจแอมเวย์

OPC คือ Open Center เป็นศูนย์เรียนรู้ธุรกิจแอมเวย์ ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่โรงแรม เดอะเรซิเด้นท์ เชียงใหม่ (The residence hotel – Home) ก่อตั้งขึ้นประมาณมี พ.ศ.2552โดยนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตสองผู้สถาปนา ธีรวัจน์-จิตตานันท์ ศิริวรรณกุลธร กับกลุ่มนักธุรกิจแอมเวย์กลุ่มเล็ก ๆ ไม่กี่คน

ปัจจุบัน Open Center มีการขยายตัวขึ้นโดยได้ร่วมมือกับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินั่มขึ้นไป และกลุ่มนักธุรกิจแอมเวย์ จำนวนมาก ที่มีเป้าหมายสร้างความสำเร็จ ด้วยแพลตฟอร์มของแอมเวย์

หลักการของ Open Center คือ การอยู่ร่วมกัน ด้วยการดูแลกันแบบครอบครัว ใช้บรรยากาศความสนุกสนาน สร้างพลังบวก แบ่งปันความรู้และทักษะในการทำธุรกิจแอมเวย์ และให้กำลังใจแก่กัน เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยไม่มีคำว่า “สายงาน” มาเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์

(แนะนำสมาชิกและทีมงาน Open Center)
© 2013 – 2019 SmartMathPro.com All rights reserved.
X