โครงการ RMC Project

RoadMap Core plus Project

โครงการ โร้ดแมพคอร์พลัสโปรเจ็ค (RMC Project) โดย โอเพ่นเซ็นเตอร์ คือ โครงการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ และเพื่อเชิญดาวน์ไลน์มาเรียนรู้ทั้งกลุ่มองค์กร แบบ Online ทำให้ธุรกิจเติบโตด้วยโครงสร้างที่ได้รับรายได้เพิ่มแบบ Core Plus
ดูวิธีสมัครเข้าโครงการจากวีดีโอ : –

"โร้ดแมพคอร์พลัส โปรเจ็ค"

(Roadmap Coreplus Project)

โปรแกรมนี้เป็นคอร์สต่อเนื่องระยะยาว โดยแบ่งเป็นระดับขั้น ผู้สมัครจำเป็นต้องผ่านแต่ละระดับ เพื่อเลื่อนขั้นไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น แบ่งเป็นระดับ

โดยทาง ทีมงาน จะเป็นผู้เลื่อนขั้นให้ท่าน เมื่อท่านผ่านการเรียนรู้ในแต่ละระดับแล้ว

สำหรับสมาชิก โปรดติดต่อ ทีมงานทาง LINE : @opencenter
เพื่อขอรับการอนุมัติเลื่อนขั้นในการเข้าเรียนคอร์สต่างๆ

© 2013 – 2019 SmartMathPro.com All rights reserved.
X